Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Aktualności

opublikowany: 05.10.2021Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. za rok 2021-2022

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp.  z o.o. z siedzibą w Sierznie, zwanej dalej Spółką, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021-2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania za rok obrotowy 2021: do dnia 30 marca 2022 r. a za rok 2022: do 30 marca 2023 r.

więcej...

opublikowany: 13.09.2021Obwieszczenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż mienia ruchomego samochodu ciężarowego (bramowca) Scania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego samochodu ciężarowego (bramowiec) Scania. Więcej informacji znajduje się na: http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 09.09.2021Podpisano umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

20210830_113052.jpg

W dniu 31.08.2021 r. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. podpisano umowę  pomiędzy Spółką, a Przedsiębiorstwem J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., która realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16. Wartość umowy to 1 279 200,00 PLN brutto.

więcej...

opublikowany: 23.07.2021Zamówienie publiczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamówienie publiczne pn. "Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o." Szczegóły pod linkiem: http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...
archiwum aktualności >
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk