Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Archiwum aktualności

opublikowany: 14.08.2019Obwieszczenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. obwieszcza o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż mienia ruchomego ładowarki kołowej Manitou.

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 11.06.2019Piknik ekologiczny 15 czerwca 2019 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do czynnego udziału w organizowanym pikniku ekologicznym w dniu 15 czerwca 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program Pikniku Ekologicznego zawiera:

Piknik_-_plakat.png

więcej...

opublikowany: 30.04.2019Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg na "Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w ZZO Sierzno wraz z dostawą urządzenia do separacji powietrznej odpadów, w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów”.

 

Szczegóły Państwo znajdziecie pod adresem:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 16.04.2019Dzień Ziemi 2019 oraz Wiosenna zbiórka odpadów

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w godzinach 10:00 - 17:00 przy ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych typu:

- surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło),

- kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- wielkogabaryty (meble itp.),

- baterie i akumulatory ołowiowe od aut osobowych,

- odpady biodegradowalne,

- zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe),

- czysty gruz budowlany.

Za oddanie 5kg makulatury na placu Kardynała Wyszyńskiego w Bytowie w godzinach 10:00 - 14:00 otrzymają Państwo drzewko.

Dzie_Ziemi_2019_r.-1.jpg

__________________________________________________________________________________________

W dniach 6.05.2019 - 15.05.2019 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów w poszczególnych sołectwach według poniższego harmonogramu:

 

więcej...

opublikowany: 15.04.2019Zmiana cennika za zagospodarowanie odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. informuje o zmianie cennika przyjmowanych odpadów, który został zatwierdzony uchwałą Nr 9/2019 podjętą na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 11.04.2019 roku. 

Cennik obowiązuje od dnia 12.04.2019 roku.

Cennik do pobrania

więcej...

opublikowany: 18.03.2019Dostarczenie maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pod nazwą "Dostawa maszyn i urządzeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Rozwój i modernizacja Infrastrultury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów" dostarczono do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. maszyny i urządzenia takie jak:

1. Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy dostarczony przez firmę Pronar Sp. z o.o. o wartości 1 476 000,00 PLN 

DSC_1285.jpg


więcej...

opublikowany: 18.03.2019Zwiększenie kwoty dofinansowania projektu pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 13 grudnia 2018 roku rozpatrzył wniosek Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. na zwiększenie kwoty dofinansowania i wyraził zgodę na przydzielenie większej kwoty dofinansowania o 1 366 160,69 PLN. Decyzja ta skutkuje zmianą wartości projektu:

1. Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 15 998 914,88 PLN.

2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 13 007 247,87 PLN.

3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 11 056 160,69 PLN.

4. Poziom dofinansowania wynosi 85,00 %.

więcej...

opublikowany: 11.02.2019Podpisano umowę na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

W dniu 07.02.2019 r. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. podpisano umowę  pomiędzy Spółką a Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Stanisława Repińskiego z Kościerzyny. Wartość umowy to 8 449 162,58 PLN brutto. Do 30.11.2019 roku zostanie rozbudowana kompostownia, place składowania kompostu, zadaszone place magazynowania odpadów i kompostu oraz zbudowane zostaną dwie wiaty do magazynowania odpadów. Koszty kwalifikowane Inwestycji  są dofinansowane w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

więcej...

opublikowany: 04.01.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że najkorzystniejszą ofertę na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie kwatery składowej B1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.” złożyła firma SIM Projekt s.c. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz, ul. Zbożowa 11, 84-239 Bolszewo.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

więcej...
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk