Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Archiwum aktualności

opublikowany: 16.03.2020Informacja

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy wszystkich interesantów ZZO Sierzno Sp. z o.o. o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz o ograniczenie osobistych wizyt.

Nr tel. pod który można się kontaktować: 59 333 000 3/4, adres e-mail: kontakt@zzosierzno.pl

więcej...

opublikowany: 07.02.2020Informacja dotycząca odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych

Szanowni Państwo informujemy, że firmy odbierające od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od stycznia wymagają od nas rozsortowania oraz wniesienia opłaty, z tego powodu z dniem 1.03.2020 r. ZZO Sierzno Sp. z o.o. będzie przyjmować odpady elektryczne i elektroniczne w poniżej podanych cenach:

Informacja_o_zuytym_sprzcie.jpg

więcej...

opublikowany: 23.12.2019Informacja

ZZO Sierzno Sp. z o.o. informuje, że administracja zakładu w dniu 24.12.2019 r. nie pracuje, natomiast odpady będą przyjmowane w godz. 7-15.

W sprawach nagłych prosimy o kontakt pod nr tel.  
603 550 641.

więcej...

opublikowany: 06.11.2019Ogłoszenie o przetargu

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Sukcesywną dostawę oleju napędowego na 2020 rok do samochodów, maszyn oraz urządzeń Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. ". Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 21.10.2019Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg na "Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o." . Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 14.10.2019Uwaga!

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2019 roku od godziny 9:00 do godziny 13:00 będzie odbywać się legalizacja wagi.

W związku z tym przyjmowanie odpadów w tych godzinach będzie wstrzymane.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

więcej...

opublikowany: 30.09.2019Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. za rok 2019

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.
Badanie sprawozdania objęte przedmiotem oferty obejmuje następujące etapy:

1. Badanie dokumentacji dotyczącej podstaw prawnej działalności spółki.

2. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki – analiza bilansu, wyniku finansowego, podstawowych wskaźników finansowych obrazujących sytuację finansową i majątkową oraz efektywność firmy.

3. Badanie systemu ewidencji księgowej:

- ocena zakładowego planu kont,
- ocena prawidłowości i efektywności ewidencji księgowej,
- ocena systemu kontroli wewnętrznej.

Badaniem metodą pełną należy objąć dokumenty z obszaru działalności Spółki:
- kosztów ogólnego zarządu (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniuok. 400),
- kosztów sprzedaży (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 1300),
- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 100),
- pozostałych przychodów i kosztów finansowych (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 50).

Oferty prosimy dostarczać do siedziby zamawiającego, tj. 77-131 Rekowo, Sierzno do dnia 18.10.2019 r.
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonaną usługę.

Więcej informacji pod numerem telefonu 59 333 00 03 oraz na adres e-mail: kontakt@zzosierzno.pl

więcej...

opublikowany: 14.08.2019Obwieszczenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. obwieszcza o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż mienia ruchomego ładowarki kołowej Manitou.

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk