Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Archiwum aktualności

opublikowany: 14.10.2020Zapytanie ofertowe

Zamawiający prosi o złożenie ofert na: "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu ścian oddzielenie ppoż. wynikających z operatu ochrony przeciwpożarowego".

Więcej szczegółów na stronie: bip.zzosierzno.nv.pl

więcej...

opublikowany: 01.10.2020Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. za rok 2020

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp.  z o.o. z siedzibą w Sierznie, zwanej dalej Spółką, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania za rok obrotowy 2020: do dnia 30 marca 2021 r.

 

W ramach przeprowadzenia badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

więcej...

opublikowany: 01.10.2020Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg na "Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. ". Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 26.08.2020Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg na "Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. ". Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 13.07.2020Dostawa (zakup) używanej ładowarki teleskopowej

Ogłaszamy przetarg na "Dostawa (zakup) używanej ładowarki teleskopowej " . Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 14.04.2020Ogłoszenie o sprzedaży

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. ogłasza o sprzedaży mienia ruchomego samochodu ciężarowego - śmieciarki Multicar. Szczegóły na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 07.04.2020Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg na "Budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. " . Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 03.04.2020Informacja

W związku z postępującą sytuacją przypadków zarażeń wirusem COVID-19 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, informujemy, że godziny przyjmowania odpadów zostały zmienione. Punkt wagowy jest czynny w godzinach od 8 do 16.

Jednocześnie przypominamy i prosimy wszystkich interesantów ZZO Sierzno Sp. z o.o. o to, aby w miarę możliwości sprawy kierować drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Kontakt telefoniczny: 59 333 000 3/4, adres e-mail: kontakt@zzosierzno.pl

więcej...
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk