Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Archiwum aktualności

opublikowany: 06.11.2019Ogłoszenie o przetargu

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Sukcesywną dostawę oleju napędowego na 2020 rok do samochodów, maszyn oraz urządzeń Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. ". Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 21.10.2019Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg na "Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o." . Szczegółowe informacje na stronie http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 14.10.2019Uwaga!

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2019 roku od godziny 9:00 do godziny 13:00 będzie odbywać się legalizacja wagi.

W związku z tym przyjmowanie odpadów w tych godzinach będzie wstrzymane.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

więcej...

opublikowany: 30.09.2019Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. za rok 2019

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.
Badanie sprawozdania objęte przedmiotem oferty obejmuje następujące etapy:

1. Badanie dokumentacji dotyczącej podstaw prawnej działalności spółki.

2. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki – analiza bilansu, wyniku finansowego, podstawowych wskaźników finansowych obrazujących sytuację finansową i majątkową oraz efektywność firmy.

3. Badanie systemu ewidencji księgowej:

- ocena zakładowego planu kont,
- ocena prawidłowości i efektywności ewidencji księgowej,
- ocena systemu kontroli wewnętrznej.

Badaniem metodą pełną należy objąć dokumenty z obszaru działalności Spółki:
- kosztów ogólnego zarządu (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniuok. 400),
- kosztów sprzedaży (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 1300),
- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 100),
- pozostałych przychodów i kosztów finansowych (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 50).

Oferty prosimy dostarczać do siedziby zamawiającego, tj. 77-131 Rekowo, Sierzno do dnia 18.10.2019 r.
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonaną usługę.

Więcej informacji pod numerem telefonu 59 333 00 03 oraz na adres e-mail: kontakt@zzosierzno.pl

więcej...

opublikowany: 14.08.2019Obwieszczenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. obwieszcza o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż mienia ruchomego ładowarki kołowej Manitou.

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 11.06.2019Piknik ekologiczny 15 czerwca 2019 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do czynnego udziału w organizowanym pikniku ekologicznym w dniu 15 czerwca 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program Pikniku Ekologicznego zawiera:

Piknik_-_plakat.png

więcej...

opublikowany: 30.04.2019Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg na "Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w ZZO Sierzno wraz z dostawą urządzenia do separacji powietrznej odpadów, w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów”.

 

Szczegóły Państwo znajdziecie pod adresem:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 16.04.2019Dzień Ziemi 2019 oraz Wiosenna zbiórka odpadów

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w godzinach 10:00 - 17:00 przy ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych typu:

- surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło),

- kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- wielkogabaryty (meble itp.),

- baterie i akumulatory ołowiowe od aut osobowych,

- odpady biodegradowalne,

- zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe),

- czysty gruz budowlany.

Za oddanie 5kg makulatury na placu Kardynała Wyszyńskiego w Bytowie w godzinach 10:00 - 14:00 otrzymają Państwo drzewko.

Dzie_Ziemi_2019_r.-1.jpg

__________________________________________________________________________________________

W dniach 6.05.2019 - 15.05.2019 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów w poszczególnych sołectwach według poniższego harmonogramu:

 

więcej...
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk