Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Aktualności

opublikowany: 30.09.2019Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. za rok 2019

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.
Badanie sprawozdania objęte przedmiotem oferty obejmuje następujące etapy:

1. Badanie dokumentacji dotyczącej podstaw prawnej działalności spółki.

2. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki – analiza bilansu, wyniku finansowego, podstawowych wskaźników finansowych obrazujących sytuację finansową i majątkową oraz efektywność firmy.

3. Badanie systemu ewidencji księgowej:

- ocena zakładowego planu kont,
- ocena prawidłowości i efektywności ewidencji księgowej,
- ocena systemu kontroli wewnętrznej.

Badaniem metodą pełną należy objąć dokumenty z obszaru działalności Spółki:
- kosztów ogólnego zarządu (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniuok. 400),
- kosztów sprzedaży (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 1300),
- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 100),
- pozostałych przychodów i kosztów finansowych (szacunkowa ilość dokumentów podlegających badaniu ok. 50).

Oferty prosimy dostarczać do siedziby zamawiającego, tj. 77-131 Rekowo, Sierzno do dnia 18.10.2019 r.
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonaną usługę.

Więcej informacji pod numerem telefonu 59 333 00 03 oraz na adres e-mail: kontakt@zzosierzno.pl

< powrót

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk