Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

„KOMPAN” – Organiczny środek poprawiający właściwości gleby

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. oferuje sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „KOMPAN”.


Środek poprawiający właściwości gleby „KOMPAN” jest produktem powstałym w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 (m.in. liście, trawa, gałęzie, obierki warzyw i owoców, odpady zielone z parków, zieleńców, trawników, z pielęgnacji przydomowych ogrodów).DSC_0144.JPG

 

„KOMPAN” posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1268/23 z dnia 16.01.2023 r. zezwalającą na wprowadzenie w/w środka do obrotu.

Zastosowanie organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPAN”:

 • w uprawach polowych
 • w uprawach roślin ozdobnych (rośliny rabatowe, drzewa i krzewy ozdobne):
  przed sadzeniem i do istniejących nasadzeń/plantacje
 • w uprawach trawników: przed zakładaniem trawnika i w trakcie jego użytkowania
 • rekultywacja gruntów rolnych
 • trwałe użytki zielone – w trakcie zakładania łąk lub pastwisk.

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie „KOMPAN” w szczególności zalecany jest do stosowania na gleby o niskiej zawartości substancji organicznej.

„KOMPAN” zwiększa żyzność gleby poprzez wzbogacanie ją w substancję organiczną oraz w składniki pokarmowe, głównie azot, fosfor i potas. Stosowanie produktu wpływa korzystnie na poprawę właściwości fizycznych i chemicznych gleby, a tym samym wzrost plonowania i poprawę kondycji roślin, a zarazem ich jakości, dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym.

 UWAGA!

 • Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem
 • Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych możliwe jest po uzyskaniu decyzji, zgód właściwych organów zgodnie z obowiązującym prawem
 • Nie stosować środka w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi
 • Nie stosować środka razem ze środkami ochrony roślin
 • Nie przekraczać zalecanych dawek określonych w Instrukcji stosowania
 • Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Programu azotanowego*

* Program azotanowy - program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu


SPRZEDAŻ ŚRODKA PN. „KOMPAN” PROWADZONA JEST LUZEM W CENIE: 


Frakcja 0-10 mm

 • 30,00 zł/tona + 8 % VAT

Szczegółowe informacje w zakresie dostępności i sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby „KOMPAN”:

 • Informacja o dostępności i sprzedaży środka – tel. 59 333 000 3
  tel. kom.+48 603 550 641

 

Pliki do pobrania:

Instrukcja stosowania i przechowywania

POLEPSZACZ GLEBY "KOMPAN"

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk