Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Archiwum aktualności

opublikowany: 04.01.2023Zakup fabrycznie nowej przerzucarki bramowej do kompostu i dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. "Zakup fabrycznie nowej przerzucarki bramowej do kompostu i dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. "

Zapraszamy do składania ofert.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

Zamówienia publiczne | Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadami Sierzno Sp. z o.o. (nv.pl)

więcej...

opublikowany: 04.01.2023Zmiany w gospodarowaniu odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi 2023

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. informuje, iż w uchwalonej ustawie z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, znowelizowano m.in. zapisy paragrafu 19 ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Oznacza to, że przesunięty zostanie z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Powyższa zmiana ma zapewnić przedsiębiorcom dłuższy czas na dostosowanie działalności do wykonywania nowych obowiązków, w tym również na dostosowanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

więcej...

opublikowany: 01.12.2022Zamówienie publiczne pn. Wykonywanie usług sprzętowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. "Wykonywanie usług sprzętowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o."

Zapraszamy do składania ofert.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.zzosierzno.nv.pl/a,15594,wykonywanie-uslug-sprzetowych-na-terenie-zakladu-zagospodarowania-odpadow-sierzno-sp-z-oo.html

więcej...

opublikowany: 25.11.2022INFORMACJA! Zmiany w gospodarowaniu odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi od 01.01.2023 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o odpadach dodatkowy rozdział  6a dotyczący  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych. Zgodnie z art. 110a tego typu odpady będzie trzeba zbierać i odbierać selektywnie. Przepis wchodzi w życie od 01.01.2023 r.

 


więcej...

opublikowany: 19.10.2022Akcja ekologiczna „Widzisz różnicę? Posprzątaj swoją okolicę!”

W dniu 17.10.2022 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierznie odwiedziła grupa dzieci wraz z opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Zwiedzanie zakładu było jedną z wielu nagród, jakie można było zdobyć w  ramach przeprowadzonej na terenie gminy Bytów akcji ekologicznej pn. „Widzisz różnicę? Posprzątaj swoją okolicę!”. W trakcie wycieczki dzieci zapoznały się z instalacjami, jakie znajdują się na terenie zakładu oraz dowiedziały się, co dzieje się z odpadami przywiezionymi do ZZO Sierzno. Podczas spotkania odbyły się liczne konkursy i zabawy propagujące prawidłowe zasady segregowania odpadów. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą i chęcią do wspólnej zabawy!

więcej...

opublikowany: 25.07.2022Zamówienia publiczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Realizację systemu oddymiania grawitacyjnego w hali sortowni odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie". Szczegóły pod linkiem bip.zzosierzno.nv.pl

więcej...

opublikowany: 17.06.2022Zamówienie publiczne pn."Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o."

Uprzejmie informuję, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o.

Zapraszamy do składania ofert.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 18.02.2022Zamówienie publiczne na realizację zadania pn. Realizacja systemu oddymiania grawitacyjnego w hali sortowni odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie

Uprzejmie informuję, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. Realizacja systemu oddymiania grawitacyjnego w hali sortowni odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie

Zapraszamy do składania ofert.

Termin składania ofert: 03.03.2022 r. godz. 10:00

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.zzosierzno.nv.pl

więcej...
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk