Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Cele firmy

Spółka powstała w celu realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających dla Gmin będących Wspólnikami z przepisów ustawy z dnia 13.IX.1996 roku (tekst jednolity DZ.U. Nr 236 z 2005 roku, poz.2008, z późniejszymi zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 27.IV.2001 roku (tekst jednolity DZ.U. Nr 39 z 2007 roku, poz.251, z późniejszymi zmianami) o odpadach, a także w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozbudowę istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie oraz budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów.

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk