Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Przyjmowanie odpadów od przedsiębiorstw

Godziny otwarcia

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierznie Sp. z o.o. przyjmuje odpady w dni robocze tj. od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt) w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00
  • w soboty w godz. 7:00 – 15:00

Procedura przyjęcia odpadów na składowisko odpadów

  1. Spółka przyjmuje dostarczane przez usługobiorcę odpady na podstawie prawidłowo utworzonej elektronicznej Karty Przekazania Odpadów lub Karty Przekazania Odpadów Komunalnych w systemie Bazy Danych o Produktach, zgodnie z ustawą
    z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.). Przed rozpoczęciem procesu ważenia usługobiorca jest zobowiązany do utworzenia elektronicznej karty, która zawiera prawidłowe dane Przekazującego (usługobiorcy), rodzaj dostarczanych odpadów i ich kod zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r., poz. 10).
  2. Dla odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów, usługobiorca obowiązany jest do dostarczenia przed rozpoczęciem ważenia, oprócz elektronicznej KPO opisanej w ust. 1, podstawowej charakterystyki odpadów oraz testów zgodności. W przypadku odpadów dostarczanych regularnie testy zgodności przekazywane są raz w roku.
  3. W przypadku przekazania odpadów innych niż deklarowane w elektronicznej karcie przekazania odpadów, pracownik zakładu (klasyfikator odpadów) określa i nadaje prawidłowy kod odpadu. Elektroniczna karta przekazania odpadów otrzymuje status karty odrzuconej, po czym usługobiorca ma obowiązek dokonania korekty elektronicznej KPO z uwzględnieniem prawidłowego kodu odpadów. Opłata za usługę zagospodarowania odpadów naliczona będzie przez Spółkę w oparciu o określoną w cenniku stawkę cenową za prawidłowo sklasyfikowany kod odpadu.
  4. W przypadku wwiezienia i rozładunku na teren zakładu odpadów innych niż deklarowane w elektronicznej karcie przekazania odpadów, nie przewidzianych  w pozwoleniu zintegrowanym Spółki, usunięcie tych odpadów z terenu zakładu odbywa się na koszt i ryzyko usługobiorcy, a w przypadku odpadów niebezpiecznych o zdarzeniu powiadomiony zostanie także Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Pliki do pobrania:

Podstawowa charakterystyka odpadów PDF

Podstawowa charakterystyka odpadów DOC

Polityka prywatności

Cennik za zagospodarowanie odpadów od 01.01.2023 r.

Cennik za zagospodarowanie odpadów od 01.01.2024 r.

REGULAMIN_korzystania_z_usug_publicznych.pdf

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk