Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Efekt rzeczowy 2018-2019

poziom_efrr_kolor_umowy_od_2018.png

Efekt rzeczowy projektu "Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów"

W marcu bieżącego roku Zakład Zagospodarowania Odpadów zakończył  realizację projektu unijnego pn. „Rozwój  i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 16.834.404,68 zł, dofinansowanie ze środków unijnych  to kwota  11.633.531,68 zł co stanowi  85% wydatków kwalifikowalnych. Głównym celem projektu była poprawa efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych funkcjonującego na terenie ZZO Sierzno.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt, który usprawni pracę składowiska oraz przyczyni się do większego odzysku odpadów nadająych się do recyklingu.

1. Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy dostarczony przez firmę Pronar Sp. z o.o. o wartości 1 476 000,00 PLN - wykorzystywany jest do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, wstępnego rozdrabniania odpadów ulegających biodegradacji oraz substytutów do paliw alternatywnych.

DSC_1285.jpg

 

2. Ładowarkę kołową dostarczoną przez firmę Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. o wartości 608 850,00 PLN

DSC_1195.jpg

3. Separator  powietrzny NIHOT- urządzenie pozwala na separację powietrzną  stabilizatu pochodzącego z odpadów ulegających biodegradacji po procesie kompostowania. Separator dokonuje rozdziału materiału wsadowego na dwie frakcje :ciężką oraz lekką , wydalając z odpadów tworzywa sztuczne , które w ciągu technologicznym mogą być przeznaczone do dalszego przetwarzania, co zwiększy poziom odzysku tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu i ponownego wykorzystania.

NIHOT.jpg

W ramach przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę kompostowni wraz z zadaszeniem placów magazynowania odpadów i dojrzewania kompostu Firma REPIŃSKI z Kościerzyny została wyłoniona jako generalny wykonawca robót. Roboty obejmowały następujące etapy:

1. Rozbudowa kompostowni – zadanie obejmowało rozbudowę kompostowni typu modułowego  wraz z placem dojrzewania kompostu. Dach kompostowni został wykonany z konstrukcji stalowej oraz membrany przepuszczalnej i otwierany jest tylko podczas napełniania i opróżniania poszczególnych modułów  kompostowni. Przepuszczalna membrana jest wysoce odpornym materiałem przepuszczalnej dla drobnej pary wodnej, zapobiegającym przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do otoczenia, co obniży negatywny wpływ przetwarzanych odpadów na środowisko. Przepustowość kompostowni wzrośnie do 13000Mg/rok.

kompostownia_1.jpg

 

kompostownia_2.JPG

 

2. Budowa placu dojrzewania kompostu wraz z wiatą

IMG_20191126_151444.jpg

 

3. Budowa zadaszenia placu dojrzewania kompostu

 

IMG_20191126_151615.jpg

 

4. Budowa wiaty do magazynowania odpadów

IMG_20191212_132642.jpg

W ramach projektu została również zmodernizowana linia do segregacji odpadów . Przetarg na rozbudowę linii wygrała firma SUTCO-POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, specjalizująca się w technologiach dla efektywnego recyklingu. Linię rozbudowano o następujące elementy:

- separator balistyczny – linia technologiczna o wysokiej efektywności działania , która pozwoli na znaczną poprawę skuteczności odzysku odpadów do recyklingu poprzez precyzyjne rozdzielenie na osobnych przenośnikach  sortowniczych poszczególnych rodzajów tworzyw sztucznych

IMG_20200317_105051.jpg

- separator metali nieżelaznych – urządzenie pozwala na wydzielenie co najmniej 80% metali nieżelaznych w strumieniu odpadów dostarczonych do separatora

separatormetali.jpg

W ramach projektu zostały zorganizowane spotkania mające na celu poinformowanie o rozbudowie ZZO Sierzno i jego znaczeniu dla życia mieszkańców oraz kształtowanie postaw ekologicznych. Spotkania miały charakter pokazów iluzjonistycznych, były skierowane dla dorosłych mieszkańców jak i dzieci i młodzieży w szkołach. Zostały zorganizowane przez firmę M&M Consulting z Warszawy. Pokazy odbyły się w poszczególnych gminach: Bytów, Lipnica, Studzienice, Dziemiany, Lipusz, Stężyca, Tuchomie, Miastko, Parchowo.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkań.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 Bytów

sp1_Bytw.JPG

 

2. Szkoła Podstawowa nr 5 Bytów

sp5_Bytw.JPG

 

3. Szkoła Podstawowa Niezabyszewo

 Niezabyszewo.JPG

 

4. Zespół Szkół w Lipnicy

Lipnica.JPG

 

5. Szkoła Podstawowa Studzienice

Studzienice.JPG

 

6. Szkoła Podstawowa w Dziemianach

Dziemiany.JPG

 

7. Zespół Szkół w Lipuszu

 

przedszkole_Bytw.JPG

 

8. Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

Klukowa_Huta.JPG

 

9. Zespół Szkół w Tuchomiu

Tuchomie.JPG

 

10. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach

Kramarzyny.JPG

 

11. Szkoła Podstawowa w Dretyniu

Drety.JPG

 

12. Szkoła Podstawowa w Ugoszczy

SP_Ugoszcz_11.03.2021_2.JPG

 

13. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

sierzno.JPG

 

14. Urząd Gminy w Parchowie

Parchowo.JPG

15. Przedszkole Słoneczne Stacyjkowo w Bytowie

przedszkole_Bytw.JPG

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk