Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Projekt 2021-2022

poziom_efrr_kolor_umowy_od_2018.png

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SIERZNO SP. Z O.O. W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENACH GMIN BYTÓW I STUDZIENICE”

W dniu 22 grudnia 2020 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z burmistrzem Bytowa, Ryszardem Sylką, umowę o dofinansowanie projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice.

Całkowita wartość inwestycji to 4,1 mln zł. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie niemal 2,7 mln zł.

W projekt zaangażowanych jest 6 podmiotów, tj. Gmina Bytów, Gmina Studzienice, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o., Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. oraz Fundacja JP II.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. w ramach projektu wybuduje instalację fotowoltaiczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W ramach inwestycji planuje się montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy do 241,92 kWp. Wyprodukowana energia będzie wykorzystana na potrzeby działalności ZZO Sierzno Sp. z o.o.bytow_na_strone.jpg

Projekt pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem J.A.T  Sp. z o.o. z Gdańska na realizację zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o.”, które jest realizowane w ramach projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice”. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją projektu pełni Marek Pieprznik reprezentujący firmę pn. Zakład Projektowania i Usług Elektrycznych Marek Pieprznik.

Podpisanie_umowy_z_wykonawc.jpg

W ramach projektu postawiono instalację fotowoltaiczną, dzięki której Spółka pozyska energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Budowa instalacji wpłynie pozytywnie na środowisko oraz sytuację ekonomiczną zakładu.

Fotow3.jpg

 

„Zaprojektowanie, uzgodnienie, dostawa i wykonanie układu telemechaniki zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 240 kW położonej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie”

 

W dniu 8 czerwca 2022 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. zawarł umowę z P.H.U. EKOTEC MARCIN PANKOWSKI LESZEK WOLANOWSKI S.C. z siedzibą w Baldram na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie, uzgodnienie, dostawa i wykonanie układu telemechaniki zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 240 kW położonej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie”. W ramach umowy zostanie uruchomiona instalacja fotowoltaiczna o mocy 240 kWp.

 

Podpisanie_umowy_z_Eko-Tec1.JPG

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk