Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Projekt 2009-2011

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie.

Całkowita wartość Projektu to 25 938 714,64 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 21 062 500,99 zł.

129.jpg

Wysokość dofinansowania unijnego z EFRR 14 743 750,69 zł.

130.jpg

Poza dofinansowaniem na realizację Projektu Spółka przeznaczyła środki własne w wysokości 6 318 750,30 zł.

Wkład własny został sfinansowany częściowo z pożyczki w wysokości 5 541 683,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pn. "Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE.”

131.jpg

Na wydatki w ramach Projektu składają się następujące główne kategorie:

  • planowanie
  • przygotowanie terenu pod inwestycję
  • uporządkowanie istniejącego składowiska
  • budowa wraz z rozbudową istniejących obiektów
  • dostawa sprzętu i wyposażenia
  • wydatki wspierające i informacyjne
  • instrument elastyczności

132.jpg

Termin realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie realizacji: 30 czerwca 2009r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji: 1 listopada 2011r.
  • zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2011r.
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk