Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Przetargi

opublikowany: 11.07.2023Zamówienie publiczne pn." REALIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TRYSKACZOWEJ WRAZ Z NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM ZAPASU WODY NA CELE POŻAROWE ORAZ BUDYNKIEM POMPOWNI NA POTRZEBY HALI SORTOWNI ODPADÓW NA TERENIE ZZO SIERZNO"

Uprzejmie informujemy, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. REALIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TRYSKACZOWEJ WRAZ Z NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM ZAPASU WODY NA CELE POŻAROWE ORAZ BUDYNKIEM POMPOWNI NA POTRZEBY HALI SORTOWNI ODPADÓW NA TERENIE ZZO SIERZNO

Zapraszamy do składania ofert.

więcej...

opublikowany: 28.06.2023Zamówienie publiczne pn."Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o."

Uprzejmie informujemy, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o.

 Zapraszamy do składania ofert.

 Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/

więcej...

opublikowany: 04.01.2023Zakup fabrycznie nowej przerzucarki bramowej do kompostu i dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. "Zakup fabrycznie nowej przerzucarki bramowej do kompostu i dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. "

Zapraszamy do składania ofert.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

Zamówienia publiczne | Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadami Sierzno Sp. z o.o. (nv.pl)

więcej...

opublikowany: 01.12.2022Zamówienie publiczne pn. Wykonywanie usług sprzętowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. "Wykonywanie usług sprzętowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o."

Zapraszamy do składania ofert.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.zzosierzno.nv.pl/a,15594,wykonywanie-uslug-sprzetowych-na-terenie-zakladu-zagospodarowania-odpadow-sierzno-sp-z-oo.html

więcej...

opublikowany: 17.06.2022Zamówienie publiczne pn."Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o."

Uprzejmie informuję, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o.

Zapraszamy do składania ofert.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 18.02.2022Zamówienie publiczne na realizację zadania pn. Realizacja systemu oddymiania grawitacyjnego w hali sortowni odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie

Uprzejmie informuję, że ogłosiliśmy postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. Realizacja systemu oddymiania grawitacyjnego w hali sortowni odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie

Zapraszamy do składania ofert.

Termin składania ofert: 03.03.2022 r. godz. 10:00

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 23.07.2021Zamówienie publiczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamówienie publiczne pn. "Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o." Szczegóły pod linkiem: http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 26.05.2021Zamówienie publiczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamówienie publiczne pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o." Szczegóły pod linkiem: http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 07.04.2021Zamówienie publiczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamówienie publiczne pn. "Budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ścian oddzielenia przeciwpożarowego obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. " Szczegóły pod linkiem: http://bip.zzosierzno.nv.pl/

więcej...

opublikowany: 02.03.2021Zamówienie publiczne

Ogłaszamy przetarg pn. "Dostawa używanego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.". Więcej informacji pod adresem: http://bip.zzosierzno.nv.pl

więcej...
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk