Jak segregować odpady zmieszane?

Do czarnego pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy:

Nie należy wrzucać: